Fjordbox AS har byttet navn til NorSweet AS.
Du kan nå bestille produkter på vår nye hjemmeside www.norsweet.com